Hi mọi người , mình đang khá là bận rộn nên hôm nay mình xin chia sẻ một bài viết ngắn về flask một framework để làm backend của python để tạo ra những ứng dụng web . Hôm nay mình xin chia sẻ cách dùng cơ bản trước , sau này các ứng dụng của mình sẽ thường xuyên sử dụng nó ! Bài viết sẽ xoay quanh cách dùng flask python là chính.

I. Flask là gì ?

 • Như đã nói ở trên flask là một framework dùng để để tạo ra những ứng dụng web một cách đơn giản nhanh chóng.

II. Vì Sao Chọn Flask

 • Thứ nhất nó có khả Năng Liên Kết Tốt Với Các Framework của Machine Learning để tạo ra server Machine Learning
 • Có Khả Năng Tích Hợp Với DataBase để lưu trữ dữ liệu
 • Có SSL để tăng tính bảo mật cho server
 • Tốc độ tạo ra app nhanh

III . Cách Cài Đặt và Sử Dụng

 • Đơn Giản là : pip install flask
 • Tạo Chương trình đầu tiên :
  • Các bạn chú ý cấu trúc thư mục cơ bản của một project flask :
Cấu trúc cơ bản của flask
 • Cấu trúc cơ bản là file app.py làm backend và file index.html nằm trong thư mục templates ( bắt buộc là như vậy ) Nếu không có thư mục templates sẽ bị lỗi nhé .
 • Bây giờ chúng ta sẽ làm server trước với file app.py:
from flask import render_template,Flask,request

app = Flask(__name__)


#xu ly khi ban vao host 127.0.0.1:5000
@app.route('/')
def index ():
  return render_template('index.html') #se hien ra giao dien la file index.html


#xu ly khi ban click vao nut submit thi du lieu submit se theo phuong thuc post mà truyền lên
@app.route('/' , methods = ['POST'])
def in_chuoi():
  chuoi = request.form.get('chuoi') #sau đó để lấy 1 giá trị truyền lên request tên của giá trị truyền ở đây là "chuoi"
  # "chuoi" ở đây là name trong lệnh input html (nằm trong file index.html)
  #Sau đó server trả về file index.html + dữ liệu đi kèm là chuỗi
  return render_template('index.html',chuoi=chuoi)

if __name__ == "__main__":
  app.run()
 • Phần giải thích mình đã nói rõ trong file rồi , các bạn xem kỹ nhé !
 • Tiếp đến là phần giao diện với file index.html :
<html>
  <head></head>
  <body>
    <form action="/" method="POST" >
      <input name="chuoi" type="text">
      <input type="submit" value="summit">
    </form>
    {{chuoi}}
  </body>
</html>
 • Thẻ form là nơi ta sẽ truyền giá trị đi , sau đó khi giá trị truyền về là 1 giá trị “chuoi” . Để in nó ra mình chỉ cần {{chuoi}}.
file index.html
 • Như vậy là mình đã có 1 web đơn giản , để chạy được bạn vào cmd chạy file app.py (python app.py) và vào chrome gõ localhost:5000 :
Anh giao dien
 • Khi bạn nhập 1 chuỗi và ấn submit sẽ in ra chuỗi đó bên dưới :
ảnh demo
 • Như vậy là xong rồi đó ! Mình làm vậy để cho các bạn hiểu cách nó hoạt động như thế nào . từ đây các bạn có thể dựa vào đây mà nghiên cứu tiếp !

IV. Kết Luận

 • Flask là một frameword đơn giản dễ sài dễ thực hiện
 • Mình font end hơi yếu tý nên nhìn giao diện nó sẽ như vậy thôi . Các bạn có thể tùy biến giao diện cho nó .