Hi các bạn , dạo này hơi bận nên rất ít ra bài được , Tình cờ khám phá điện thoại của mình thì mình thấy có tính năng mở khóa bằng khuôn mặt , Tính năng này đã có từ vài năm nay rồi . Để các bạn hiểu rõ hơn nó hoạt động như thế nào thì mình quyết định viết bài này . Đây là bài đầu tiên của Seri nhận diện khuôn mặt.

I . Chuẩn bị

Hệ điều hành là win 10 nên sẽ hơi khó chuẩn bị một xíu nhưng sẽ ổn thôi :

 • Cài đặt anaconda trên win 10. Các bạn chưa biết cách cài có thể xem lại bài Cách Cài Anaconda trên Win10 của mình
 • Tạo 1 môi trường tên face_recognition bằng cách bật cmd lên và chạy lệnh :
conda create --name face_recognition
 • Chạy môi trường với lệnh :
conda activate face_recognition
Tạo môi trường Anaconda
 • Cài đặt thư viện dlib, opencv và scikit-learn cho python bằng lệnh :
conda install -c conda-forge dlib
pip install opencv-python
pip install sklearn
 • Cài thư viện quan trọng nhất trong bài face-recognition cho python :
pip install face-recognition
Install Thư Viện
 • Tiếp theo bạn tạo cho mình 1 thư mục tên face_recognition và trỏ con trỏ trong cmd đến nó bằng lệnh :
mkdir face_recognition
cd face_recognition
 • Cuối cùng bạn tải ảnh của mình vào thư mục vừa tạo . Và 1 file python tên face_recognition_with_webcam.py .

Như vậy các bước chuẩn bị đã xong , nếu bị lỗi trong quá trình cài có thể liên hệ mình sẽ giúp đỡ .

II. Tiến Hành

 • Các bạn mở Visual Studio Code lên và mở thư mục face_recognition ( file => open folder => face_recognition ) .
 • Copy hết đoạn code này vào file face_recognition_with_webcam.py :
import face_recognition
import cv2
import numpy as np
video_capture = cv2.VideoCapture(0)

# Tải ảnh người cần nhận diện (đầu tiên là mình) va ma hoa anh do.
son_image = face_recognition.load_image_file("son.jpg")
son_face_encoding = face_recognition.face_encodings(son_image)[0]

# TẢI ẢNH CỦA ÔNG TRUMP Ở ĐÂY .
trump_image = face_recognition.load_image_file("trump.jpg")
trump_face_encoding = face_recognition.face_encodings(trump_image)[0]
#tHÊM 1 NGƯỜI = CÁCH
"""
name_image = face_recognition.load_image_file("name.jpg")
name_face_encoding = face_recognition.face_encodings(name_image)[0]
"""

# Tạo 1 mang cac khuon mat da duoc ma hoa va ten
known_face_encodings = [
  son_face_encoding,
  trump_face_encoding
]
known_face_names = [
  "Van son",
  "Trump"
]

while True:
  # Grab a single frame of video
  ret, frame = video_capture.read()

  # Convert the image from BGR color (which OpenCV uses) to RGB color (which face_recognition uses)
  rgb_frame = frame[:, :, ::-1]

  # Find all the faces and face enqcodings in the frame of video
  face_locations = face_recognition.face_locations(rgb_frame)
  face_encodings = face_recognition.face_encodings(rgb_frame, face_locations)

  # Loop through each face in this frame of video
  for (top, right, bottom, left), face_encoding in zip(face_locations, face_encodings):
    # See if the face is a match for the known face(s)
    matches = face_recognition.compare_faces(known_face_encodings, face_encoding)

    name = "Unknown"
    # Or instead, use the known face with the smallest distance to the new face
    face_distances = face_recognition.face_distance(known_face_encodings, face_encoding)
    best_match_index = np.argmin(face_distances)
    if matches[best_match_index]:
      name = known_face_names[best_match_index]

    # Draw a box around the face
    cv2.rectangle(frame, (left, top), (right, bottom), (0, 0, 255), 2)

    # Draw a label with a name below the face
    cv2.rectangle(frame, (left, bottom - 35), (right, bottom), (0, 0, 255), cv2.FILLED)
    font = cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX
    cv2.putText(frame, name, (left + 6, bottom - 6), font, 1.0, (255, 255, 255), 1)

  # Display the resulting image
  cv2.imshow('Video', frame)

  # Hit 'q' on the keyboard to quit!
  if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('q'):
    break

# Release handle to the webcam
video_capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
 • Tiếp Theo, Các bạn chú ý đoạn này thôi , sửa chỗ son trump thành ảnh người các bạn cần nhận diện :
# Tải ảnh người cần nhận diện (đầu tiên là mình) va ma hoa anh do.
son_image = face_recognition.load_image_file("son.jpg")
son_face_encoding = face_recognition.face_encodings(son_image)[0]

# TẢI ẢNH CỦA ÔNG TRUMP Ở ĐÂY .
trump_image = face_recognition.load_image_file("trump.jpg")
trump_face_encoding = face_recognition.face_encodings(trump_image)[0]
#tHÊM 1 NGƯỜI = CÁCH
"""
name_image = face_recognition.load_image_file("name.jpg")
name_face_encoding = face_recognition.face_encodings(name_image)[0]
"""

# Tạo 1 mang cac khuon mat da duoc ma hoa va ten
known_face_encodings = [
  son_face_encoding,
  trump_face_encoding
]
known_face_names = [
  "Van son",
  "Trump"
]
file face_recognition_with_webcam.py
 • Bây giờ các bạn vào cmd ( Nhớ xem lại đã activate môi trường đã tạo ở phần chuẩn bị chưa bằng cách xem bên trái trước đoạn ổ đĩa của bạn ) Và chạy “python face_recognition_with_webcam.py”.
 • Nếu thành công thì camera các bạn sẽ hiện lên và sẽ phát hiện được mặt bạn :
Kết quả nhận diện khuôn mặt
 • Cuối cùng để thoát chương trình các bạn ấn “q”.

III. Kết Luận

 • Đây là cách đơn giản nhất mình tìm được để nhận diện khuôn mặt mình . Trong bài này mình sẽ không hướng dẫn chi tiết vào code bởi vì sài thư viện có sẵn nên cũng không có nhiều điều để nói . Và đây là bài cơ bản chỉ yêu cầu các bạn chạy được là thành công . Có 1 vấn đề của bài này đó là bạn thử dùng điện thoại mở ông Trump và quay vào màn hình nó sẽ nhận diện được .
Hack nhận diện khuôn mặt
 • Bài sau mình sẽ fix cái này , nếu không sẽ không áp dụng được vào thực tế được vì sẽ dẫn đến gian lận .
 • Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong bài sau .