Hi mọi người , Sorry hôm quá chưa ra được project vì một số bug thì hôm nay sau thời gian tìm tòi thì mình đã làm ra được một cái app nho nhỏ để tăng chất lượng hình ảnh với python. Còn về cách hoạt động của app tăng chất lượng hình ảnh với python thì như thế này : Ví dụ bạn có cái ảnh 255×255 thì có thể lên được 1000×1000 …

I . Chuẩn bị

conda create --name image-hight
conda activate image-hight
conda install tensorflow
pip install pillow
Tạo môi trường và cài thư viện
 • Cuối cùng bạn clone github của mình về và trỏ cmd vào thư mục của mình bằng lệnh sau :

Cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong , Tiến Hành Nào !!!!

II . Tiến Hành

 • Các bạn vào Visual Studio Code mở thư mục hongtin_image lên và mở file main.py:
file Main.py
 • Tiếp theo ,cùng đi vào code một xíu nào :
 • Đầu tiên , chúng ta load model đã train sẵn (generator.h5) cùng với tiền sử lý đầu vào( xác định độ mơ và chuyển thành 3 kênh sau đó ghi đè lên mô hình)
model = keras.models.load_model('generator.h5')

inputs = keras.Input((None, None, 3))

outputs = model(inputs)

model = keras.models.Model(inputs, outputs)
 • Tạo 1 button trong tkinter ta dùng cấu trúc :
button1 = tk.Button(master, text="Load Image",command=get_entry_e1)
button1.grid(columnspan=2, row=2, column=0)

Trong đó , master là cửa sổ , text là tiều đề nút, command là hàm thực thi khi click nút. Grid là dạng cấu trúc lưới .

 • Tạo 1 ô nhập text trong tkinter, ta dùng cấu trúc :
e1 = tk.Entry(master ,width = 40)
#width la do dai
 • Còn nhiều thứ khác trong file main mình đã ghi chú lại các bạn đọc thêm nhé !
 • Và đến bước chạy chương trình nào . Các bạn chuyển qua cmd đã chuẩn bị lúc đầu và chạy lệnh “python main.py“:
 • Tiếp theo , các bạn chọn ảnh mình muốn bỏ vào bằng cách copy đường dẫn ảnh bỏ vào ô input. Sau đó ấn Load Image:
Imput Ảnh
 • Cuối cùng là ấn Cover , khi hiện complete các bạn sẽ thấy trong thư mục có 1 ảnh mới tên 0.png:
Anh 0.png
 • Ảnh này có độ phân giải là 880×1788 trong khi ảnh cũ là 224×447:
Anh cu

Như vậy là đã xong app rồi nè !

III. Kết Luận