Chào các bạn , hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách train yolov5 để…