Khóa Học Lập Trình

Khóa Học Python Cơ Bản Cho Người Mới

Khóa học python cơ bản cung cấp các kiến thức cơ bản về python thông qua các project thực tế. Nơi bạn được hướng dẫn làm ra 1 project python từ A đến Z.